Tels. 672 64 64 24 / 93 117 32 24

Vear i Compañó
Corredoria d’Assegurances
08784 EL BEDORC - PIERA (BARCELONA)

Avis Legal

L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquesta pàgina web podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

VEAR I COMPANYÓ no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquesta pàgina web.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals VEAR I COMPANYÓ no exerceix cap tipus de control. VEAR I COMPANYÓ no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que VEAR I COMPANYÓ recomani o aprovi els seus continguts.

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’usuari d’aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront de VEAR I COMPANYÓ i / o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

VEAR I COMPANYÓ no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, VEAR I COMPANYÓ no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, VEAR I COMPANYÓno respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari oa tercers.

VEAR I COMPANYÓ desenvolupa la seva activitat empresarial de conformitat amb les obligacions d’informació, desenvolupament de procediments i òrgans de control i comunicació interns i altres obligacions previstes en la normativa vigent sobre mesures de prevenció del blanqueig de capitals.